WYNAJEM SAL CENNIK

Wynajem Dużych Sal
PROMOCJA NA ZAMÓWIENIA PODPISANE W 2019 r.

Cena za wynajem 1,2,3 albo 4 Sal Konferencyjnych od 750 zł netto/8h
(15 osób ustawienie teatralne / 10 osób ustawienie ze stołami)

Cena za wynajem 1+2 albo 3+4 Sal Konferencyjnych od 1.200 zł netto / 8h
(40 osób ustawienie teatralne / 30 osób ustawienie ze stołami)

ZAPYTAJ O WYCENĘ INNYCH SAL:

WE EVENT w Business Link Warszawa PGE Narodowy (stadion)

Anna Paczuska | tel.: 22 112 15 16 | kom: 730 001 062
E: biuro@wynajem-sal-stadion.pl

KONTAKT